Tuesday, August 11, 2009

Globalisasi sering dikaitkan dengan istilah dunia tanpa sempadan.Adakah ini bermakna globalisasi akan menghapuskan persempadan sesebuah negara?Sebenarnya globlisasi hanyalah pengurangan atau pengapusan brberapa sekatan yang dikenakan oleh sesebuah negara terhadap transaksi yang merentas sempadan negaranya.Situasi ini menjadikan modal,perdagangan,teknologi dan manusia bebas bergerak seolah-olah tiada sempadan negara yang menyekatnya.Globalisasi menjadikan jarak geografi bukan lagi faktor penghalang untuk sesebuah negara saling berhubung sama ada dari segi ekkonomi,sosial atau poitik.Globalisasi juga dikaitkan dengan sifat keterbukaan sesebuah negara terhadap negara lain.keterbukaan sesebuah negara untuk menerima dan meniru kemajuan yang dicapai oleh negara lain mampu menjadikan negara tersebut lebih berdaya saing dan berdaya maju.Sekatan dan halangan melalui pelbagai peraturan akan membantutkan pembangunan sesebuah negara.Globalisasi dianggap sebagai pemangkin kemajuan bagi sesebuah negara.
Sejauh manakah globalisasi yang semakin menular ini membawa kesan positif kepada pembangunan negara kita?Golongan antiglobalisasi menganggap globalisasi sebagai suatu bentuk penjajahan baharu oleh kuasa-kuasa besar dari segi politik,ekonomi dan sosial.Negara-negara kecil akan kehilangan jati diri kerana perubahan dan pemodenan yang berlaku di sekeliling mereka akan menghapuskan nilai-nilai tradisi yang diwarisi.Contohnya di negara kita,budaya timur yang diamalkan sebelum ini telah mula dilupakan.Dari segi pergaulan,berp-akaian,pemikiran dan sebagainya telah dicemari dan dipengaruh budaya barat.Pengaruh budaya barat yang keterlaluan ini menyebabkan kita keliru untuk menilai sama ada sesuatu perbuatan itu betul atau salah.
Walau bagaimamapun,tidak dapat dinafikan bahawa globalisasi telah membawa banyak perubahan positif,soaial,atau ekonomi.Dalam bidang pendidikan,pelbagai perubahan telah dilaksanakan.Tujuannya supaya tarap pendidikan dan modal insan yang dihasilkan mampu bersaing dengan tenaga kerja di negara-negara maju yang lain.Bidang sains dan teknologi diberi keutamaan sesuai dengan keperluan pasaran kerja dewasa ini.
Dari segi ekonomi,negara kita telah melakukan pelbagai perubahan dalam bidang perdagangan,pelaburan langsung asing,migrasi,urbanisasi dan mobiliti tenaga buruh.Perubahan ini penting supaya negara negara kita tidak terpinggir daripada arus globalisasi.Dasar ekonomi terbuka yang diamalkan oleh negara kita menyebabkan pasang surut ekonomi negara banyak bergantung kapada keadaan perdagangan antarabangsa dan iklim politik dunia.Turun naik harga minyak dunia dan peperangan di negara lain turut mempengaruhi keadan ekonomi negara kita.Kegawatan ekonomi yang melanda Asia Timur pada Julai 1997 turut menjejaskan ekonomi negara.Pembaharuan pantabiran yang dilaksanakan oleh kerajaan adalah untuk memenuhi keperluan akibat perubahan yang berlaku di peringkat global pada masa kini.Pentabiran kerajaan tanpa kertas,Dasar pandang ke Timur,Dasar penswastaan dan dasar Penerapan Nilai-nilai Islam ialah antara contoh perubahan yang dilaksanaan.Pentabiran yang cekap membolehkan negara maju yang lain.
Fenomena globalisasi tidak boleh dielakkan malah implasi juga terpaksa diterima.Persoalannya bagaimanakah kita boleh menangainya supaya kesan negatif dari fenomena ini diminimumkan?


Friday, July 17, 2009

CABARAN MASA DEPAN

Cabaran Masa Depan

- Merancang mata pelajaran futuristik untuk
sumber manusia masa depan
- Projek merekacipta sistem pengangkutan
mesra alam
- Cadangan menyelesaikan masalah
perumahan/kesesakan lalu lintas/
pengangkutan
- Kajian punca dan cara mengatasi gejala
gengsterisme di sekolah
- Kajian tentang cabaran sistem kekeluargaan
masa depan
- Kajian kes isu sosial di kawasan setempat
- Merancang khemah pelarian atau
perkhidmatan kecemasan bencana alam
- Merancang projek kerjasama
kami adalah sekumpulan pelajar yang di tugaskan untuk membuat kerja kursus bagi mata pelajaran sivik di harapkan para pelawat dapat memberikan sebarang komen dan terima kasih kerana sudi melayari laman web ni.......